Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Vindt plaats op

Algemene ledenvergadering van de NKBV Oost. 

Locatie: Omni Mobilae, Heino

Agenda ALV 2019

Opening

Vaststellen agenda

Verslag 2018

Bestuurszaken

  • Terugblik afgelopen jaar
  • Financiële verantwoording en benoeming kascontrolecommissie
  • Samenstelling Bestuur
  • Afgevaardigden

Rondvraag en sluiting

 

Waar:                   Omni Mobilae, Berkendijk 10, 8141 RD Heino

Hoe laat:             19.30 uur, aansluitend lezing Expeditie Academie


Voor meer informatie kan je mailen met:  Bart Ezinga