Landelijke ontwikkelingen met regionale impact

Landelijke ontwikkelingen met regionale impact

Op 16 november was Milos van Leeuwen als afgevaardigde van onze regio bij de landelijke vergadering waarin regio’s met het bestuur van de NKBV samenkomen en bespreken hoe het met de vereniging gaat en waar we met de vereniging naar toe willen. Op 23 november was Milos bij een bijeenkomst over “community vorming” en was onderdeel van het project Vereniging van de Toekomst. In beide bijeenkomsten is er veel ingegaan op de vraag hoe we de vereniging nog aantrekkelijker kunnen maken voor nieuwe leden. We groeien nog steeds maar zien ook dat de samenstelling diverser kan en dat het lastig is om jongeren te betrekken en te houden. In deze nieuwsbrief een koter samenvatting van beide bijeenkomsten.

VVA

In de VVA zijn het Jaarplan en Begroting 2020 goedgekeurd. In 2020 is er extra aandacht voor Bergsportreizen, Duurzaamheid en Sportklimmen. De NKBV is financieel heel gezond en investeert in 2020 fors in ICT en dienstverlening naar haar leden. Daarbij hoort ook het ontwikkelen van nieuwe regionale websites. De nieuwe website van de regio wordt samen met de regio ontworpen en zal in 2020 worden gepubliceerd.

 

Vereniging van de Toekomst

Eind 2018 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden over de vereniging van de toekomst. Er is onderzoek gedaan naar de noodzaak om de vereniging te vernieuwen. Op basis van onderzoek en die bijeenkomst zijn vier belangrijke thema’s voor de Vereniging van de Toekomst geïdentificeerd De thema’s zijn:

1. Vinden en gevonden worden/”community”-vorming,

2. Inclusiviteit,

3. Duurzaamheid,

4. Betrekken van de klimhallen binnen de vereniging

Elk thema wordt verder uitgewerkt. 

 

Community vorming.

Met het vormen van communities willen we mensen met elkaar in verbinding brengen om samen nog meer plezier te beleven aan bergsport en activiteiten te ondernemen. Er zijn heel veel manieren waarop dit kan maar in de praktijk gebeurd het vaak digitaal, bijvoorbeeld via het NKBV forum of website. Het landelijk bestuur pakt deze uitkomsten op en werkt ze uit met de stuurgroep.

 

Nieuwsgierig geworden en meer weten en/of meedoen? De stuurgroep bereikbaar via toekomst@nkbv.nl

Milos is bereikbaar via milosvanleeuwen@gmail.com