Veilig sportklimaat

 

Regio Oost vindt het belangrijk dat iedereen veilig mee kan doen aan alle activiteiten. Niet alleen in technische zin, maar ook in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. De technische veiligheid is geborgd door het licentiebeleid van de NKBV en het toezicht daarop door Regio Oost. Deze pagina informeert je over de gedragsregels die bijdragen tot de sociaal-emotionele veiligheid en de lichamelijke integriteit, en over hoe je een vertrouwenspersoon kunt inschakelen. Ook tref je informatie aan over de Verklaring Omtrent Gedrag.


Gedragsregels seksuele intimidatie

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan. De gedragsregels zijn op 20 mei 1997 vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De NKBV is lid van NOC*NSF, daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de klim- en bergsport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader.
De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag in de relatie pupil en trainer te verkleinen en ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV activiteiten/trainingen organiseert.
Zie verder het NKBV-document Gedragsregels seksuele intimidatie (feb 2015).


Vertrouwenscontactpersoon

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet veilig meer is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of het verergeren van de situatie voorkomen.
Als je liever met een onbekende wilt praten, kun je contact opnemen met het Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF of de Vertrouwenscontactpersoon van je de NKBV. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen of adviseurs van NOC*NSF. Zij zijn onafhankelijk, kennen de sportwereld en zijn opgeleid om vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. Deze begeleiding is uiteraard kosteloos.
Zie verder het NKBV-document Vertrouwenscontactpersoon (2015).

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een van de middelen die Regio Oost inzet om zorg te dragen voor een veilig sportklimaat. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag. Regio Oost wil dat iedere vrijwilliger of kliminstructeur die met jeugd werkt vanaf 1 januari 2016 in het bezit is van een VOG. Het bestuur van Regio Oost ziet erop toe dat elke drie jaar de VOG opnieuw wordt aangevraagd.


Andere maatregelen voor een veilig sportklimaat

Wanneer vrijwilligers voor het eerst worden ingezet bij minderjarigen, volgt Regio Oost het NKBV-document Hoe om te gaan met aanstelling van vrijwilligers (2015).